ગરદન નમવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરદન નમવી

  • 1

    નીચાજોણું થવું; આબરૂ જવી.

  • 2

    નુકસાન થવું.

  • 3

    મરણવેળા ડોક લચી જવી.