ગરદન મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરદન મારવી

  • 1

    ડોકું કાપી જુદું કરી નાખવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.