ગરબડગોટો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરબડગોટો વાળવો

  • 1

    ગોટો કરવો.