ગરબો ખૂંદવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરબો ખૂંદવો

  • 1

    ગરબે રમવું; ગરબો ગાતા, નૃત્ય કરતા ગોળ ફરવું.