ગર્ભવંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્ભવંતી

વિશેષણ

 • 1

  સગર્ભા.

ગર્ભવંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્ભવંતી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સગર્ભા.

 • 2

  ગર્ભણી.

ગર્ભવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્ભવતી

વિશેષણ

 • 1

  સગર્ભા.

ગર્ભવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્ભવતી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સગર્ભા.

 • 2

  ગર્ભણી.