ગુજરાતી

માં ગર્ભવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગર્ભવતી1ગર્ભવંતી2

ગર્ભવતી1

વિશેષણ

 • 1

  સગર્ભા.

ગુજરાતી

માં ગર્ભવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગર્ભવતી1ગર્ભવંતી2

ગર્ભવંતી2

વિશેષણ

 • 1

  સગર્ભા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સગર્ભા.

 • 2

  ગર્ભણી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સગર્ભા.

 • 2

  ગર્ભણી.