ગુજરાતી

માં ગરભસૂતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગરભસૂતર1ગરભસૂતરું2

ગરભસૂતર1

વિશેષણ

  • 1

    તાણામાં રેશમ અને વાણામાં સૂતરના વણાટવાળું.

ગુજરાતી

માં ગરભસૂતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગરભસૂતર1ગરભસૂતરું2

ગરભસૂતરું2

વિશેષણ

  • 1

    તાણામાં રેશમ અને વાણામાં સૂતરના વણાટવાળું.