ગરભસૂતર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરભસૂતર

વિશેષણ

  • 1

    તાણામાં રેશમ અને વાણામાં સૂતરના વણાટવાળું.

ગરભસૂતરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરભસૂતરું

વિશેષણ

  • 1

    તાણામાં રેશમ અને વાણામાં સૂતરના વણાટવાળું.