ગર્ભ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્ભ હોવો

  • 1

    સગર્ભા હોવું.