ગેરમુનાસબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરમુનાસબ

વિશેષણ

  • 1

    ગેરવાજબી.