ગરમાળાનો ગોળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરમાળાનો ગોળ

પુંલિંગ

  • 1

    તેની સીંગમાંથી નીકળતો ગોળ જેવો રેચક પદાર્થ.