ગરમી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરમી થવી

  • 1

    તાપ થવો.

  • 2

    તાપ લાગવો.