ગરમી ફૂટી નીકળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરમી ફૂટી નીકળવી

  • 1

    શરીરે તાપોડિયાં નીકળવાં.