ગરમ લાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરમ લાય

  • 1

    ઘણું જ ગરમ.

  • 2

    બહુ જ તીખું.