ગેરવલ્લે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરવલ્લે જવું

  • 1

    યોગ્ય ઠેકાણે ન પહોંચવું.

  • 2

    ખોવાવું.