ગેરવો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરવો આવવો

  • 1

    એ રોગ લાગુ પડવો.