ગેરહકીકતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરહકીકતી

વિશેષણ

  • 1

    ગેરહકીકતપણું; હકીકત ખોટી કે ભ્રામક હોવી તે.