ગર્હણીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્હણીય

વિશેષણ

  • 1

    નિંદ્ય; તિરસ્કરણીય.