ગ્રહણ વખતે સાપ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહણ વખતે સાપ કાઢવો

  • 1

    છેલ્લી ઘડીએ પંચાત ઊભી કરવી; કવેળાએ કામ કાઢવું.