ગેરહાજરદારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરહાજરદારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કામ પર હાજર ન હોવું તે; 'ઍબ્સંટીઝમ'.