ગેરહાજર મતદાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરહાજર મતદાન

  • 1

    મત-મથકે ગેરહાજર છતાં થતું મતદાન; 'એબ્સંટ વોટિંગ'.