ગ્રહ કઠણ હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ કઠણ હોવા

  • 1

    ભાગ્ય પ્રતિકૂળ હોવું.