ગ્રહ પાધરા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ પાધરા હોવા

  • 1

    નસીબ પાધરું-અનૂકૂળ હોવું.