ગરાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરાડ

વિશેષણ

મૂળ

सं. गुरु ઉપરથી