ગુજરાતી

માં ગ્રાન્ટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગ્રાન્ટ1ગ્રાન્ટ2

ગ્રાન્ટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અનુદાન; સહાયરૂપે મંજૂર થયેલી રકમ.

ગુજરાતી

માં ગ્રાન્ટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગ્રાન્ટ1ગ્રાન્ટ2

ગ્રાન્ટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મદદ તરીકે અપાતી રકમ.

મૂળ

इं.