ગ્રામપંચાયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રામપંચાયત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગામનો વ્યવહાર ચલાવનાર પંચાયત.