ગરાસણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરાસણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરાસિયાણી સ્ત્રી.

  • 2

    ગરાસિયા જાતિની સ્ત્રી.