ગરાસ બંધાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરાસ બંધાવવો

  • 1

    મોટો લાભ ખટાવવો કે કરી આપવો.