ગરાસ બંધાવી દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરાસ બંધાવી દેવો

  • 1

    મોટો લાભ ખટાવવો કે કરી આપવો.