ગ્રિડ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રિડ આવવી

  • 1

    તેવી રીતે વીજળી મળતી થવી.