ગલગલિયાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગલગલિયાં થવાં

  • 1

    ગલીપચી થવી.

  • 2

    મનમાં આનંદના તરંગ ઊઠવા.