ગેલમાં આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેલમાં આવી જવું

  • 1

    આનંદમાં આવી જવું.