ગલ્લાચર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગલ્લાચર

પુંલિંગ

  • 1

    ગલ્લાના કામકાજ માટેનો નોકર; 'કાઉન્ટર-બૉય'.

ગલ્લાચર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગલ્લાચર

પુંલિંગ

  • 1

    ગલ્લો; નાણું રાખવાનું ઠામ-ખજાનો.

  • 2

    પરચૂરણ વકરાનું નાણું નાખવાનું પાત્ર.