ગલ્લાંતલ્લાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગલ્લાંતલ્લાં કરવાં

  • 1

    સીધો જવાબ ન આપવો; છટકવા બહાનાં બતાવવાં; આનાકાની કરવી.