ગુલાંટ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુલાંટ ખાવી

  • 1

    ઊલટું ફરી જવું.