ગુજરાતી

માં ગલીકૂચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગલીકૂચી1ગલીકૂંચી2

ગલીકૂચી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગલીઓમાંનો આડોઅવળો અને સાંકડો માર્ગ.

 • 2

  લાક્ષણિક કોઈ બાબતને લગતી આડીઅવળી-ઝટ ન લક્ષમાં આવે એવી નાની મોટી વિગતો.

મૂળ

फा. कूचह

ગુજરાતી

માં ગલીકૂચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગલીકૂચી1ગલીકૂંચી2

ગલીકૂંચી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગલીઓમાંનો આડોઅવળો અને સાંકડો માર્ગ.

 • 2

  લાક્ષણિક કોઈ બાબતને લગતી આડીઅવળી-ઝટ ન લક્ષમાં આવે એવી નાની મોટી વિગતો.

મૂળ

फा. कूचह