ગૅલીપ્રૂફ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૅલીપ્રૂફ કાઢવું

  • 1

    ગૅલી છાપી પ્રૂફ તૈયાર કરવું.