ગૅલી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૅલી કાઢવી

  • 1

    ગૅલીપ્રૂફ છાપીને તૈયાર કરવું.