ગુજરાતી

માં ગળકટ્ટુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળકટ્ટું1ગળકટ્ટું2

ગળકટ્ટું1

વિશેષણ

  • 1

    ગળું કાપે એવું.

ગુજરાતી

માં ગળકટ્ટુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળકટ્ટું1ગળકટ્ટું2

ગળકટ્ટું2

વિશેષણ

  • 1

    ગલકટ્ટું; ગળું કાપે એવું.