ગળકટ્ટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળકટ્ટું

વિશેષણ

  • 1

    ગળું કાપે એવું.

ગળકટ્ટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળકટ્ટું

વિશેષણ

  • 1

    ગલકટ્ટું; ગળું કાપે એવું.