ગળગળું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળગળું થઈ જવું

  • 1

    ગદ્ગદ કે રડું રડું થઈ જવું.