ગળચવાં ગળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળચવાં ગળવાં

  • 1

    બોલતાં અચકાવું (બોતની પેઠે).