ગુજરાતી

માં ગળજીભીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળજીભી1ગળજીભી2

ગળજીભી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી

માં ગળજીભીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગળજીભી1ગળજીભી2

ગળજીભી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જુઓ ગલજીભી; એક વનસ્પતિ.