ગળેટૂંપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળેટૂંપો

પુંલિંગ

  • 1

    ગળું દબાવી મારી નાખવું તે.

મૂળ

ગળું+ટૂંપો

ગળેટૂંપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળેટૂંપો

પુંલિંગ

  • 1

    ગળાચીપ, ગળાટૂંપો; ગળું દબાવી મારી નાખવું તે.

ગળેટૂંપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળેટૂંપો

પુંલિંગ

  • 1

    ગળાટૂંપો.