ગળતી ગોદડીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળતી ગોદડીએ

  • 1

    વીલે મોઢે; લીલે તોરણે.