ગળથૂથીમાંથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળથૂથીમાંથી

  • 1

    છેક બાળપણથી; મૂળથી.