ગળથૂથીમાં મળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળથૂથીમાં મળવું

  • 1

    છેક બાળપણથી-મૂળથી મળવું.