ગળ્યું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળ્યું મોં કરવું

  • 1

    'મોં'; મુખ; મોઢું.

  • 2

    લાક્ષણિક આબરૂ; લાજશરમ.

ગળ્યું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળ્યું મોં કરવું

  • 1

    શુભ સમાચારની વધાઈ બદલ ગળ્યું ગળ્યું ખાવું-ખવરાવવું.