ગળાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળાત

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ગળાના સમ ખાવા તે.