ગળામાં જીભ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળામાં જીભ ઘાલવી

  • 1

    બોલતું અટકવું.