ગળા ઉપર છરી ફેરવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળા ઉપર છરી ફેરવવી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક વિશ્વાસઘાત કરવો; દગો રમવો.