ગળી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળી કરવી

  • 1

    ધોઈને કપડાને ગળીના રંગવાળું કરવું.