ગળી નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળી નાંખવી

  • 1

    ધોઈને કપડાને ગળીના રંગવાળું કરવું.